Chronische rugpijn

Chronische rugpijn betekent dat u langer dan drie maanden pijn heeft. De artsen kunnen u niet blijvend van de pijn afhelpen, vaak omdat niet exact duidelijk is hoe en waar de pijn veroorzaakt wordt. Ook komt het voor dat de medisch specialisten geen behandeling voorhanden hebben om u blijvend van de pijnklachten af te helpen. U bent medisch uitbehandeld. De chronische rugpijn geeft wel veel belemmeringen, zowel fysiek, als mentaal.

Orthopeden van de Sint Maartenskliniek verwijzen u naar het RealHealth pijnmanagementprogramma als uw chronische rugpijn niet meer rechtstreeks te behandelen is en als u vanuit medisch oogpunt uw rug normaal mag belasten. Dit geeft mogelijkheden om in en na de training uw belastbaarheid met kleine stapjes op te bouwen.

De training richt zich voornamelijk op het beïnvloeden van de negatieve gevolgen die de chronische rugpijn heeft in het dagelijkse leven.