Patiëntenprofiel

De deelnemers aan het RealHealth pijnmanagementprogramma hebben een diversiteit aan profielen. Vaak wordt er gesproken over mensen die persisteren (doorzetten ondanks de pijnklachten) of mensen die vermijden (activiteiten uit de weg gaan of aanpassen uit vrees voor meer pijn of verslechtering van de rug). In de praktijk zien we echter een combinatie van beide stijlen, afhankelijk van de belangrijkheid van de activiteiten.

De deelnemers hebben veel last (van de gevolgen) van de chronische rugpijn, gebruiken over het algemeen veel pijnmedicatie, zijn angstig voor meer pijn of voor afwijzing, maken in meerdere of mindere mate gebruik van de gezondheidszorg, zijn subassertief in het stellen van grenzen, ervaren disfunctioneren in het afnemen van activiteiten of het steeds minder goed kunnen volhouden en maken zich zorgen over de toekomst.

De Werkgroep Pijn Nederland omschrijft de groep als volgt:  ‘psychische en sociale factoren spelen een belangrijke onderhoudende rol bij het disfunctioneren’. Het RealHealth pijnmanagementprogramma sluit aan bij de NHG-standaard aspecifieke lagerugpijn en voldoet aan de NICE-guidelines.

Bij twijfel of vragen kunt u natuurlijk altijd met ons van gedachten wisselen!