Vragenlijsten

Tijdens het intakegesprek worden (onder andere) vragenlijsten besproken. Er zijn vier verschillende momenten waarop deze vragenlijsten door de deelnemers moeten worden ingevuld:

    • Voorafgaand aan het intakegesprek
    • Direct na de groepstraining (na 2 weken)
    • Voorafgaand aan de 1e terugkomdag  (na 1 maand)
    • Voorafgaand aan de 2e terugkomdag (na 1 jaar)

 

De gegevens die wij hiermee verzamelen worden gebruikt om te bekijken of de training succesvol is. We meten verschillen in dagelijks functioneren, pijnbeleving, bewegingsangst, stemming en hoe iemand met pijnklachten omgaat. De in de vragenlijsten ingevulde data worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken over de resultaten en effectiviteit van het RealHealth pijnmanagementprogramma. De resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken vindt u hier.