Nazorg

Eén maand en één jaar na het volgen van de tweeweekse training volgt er een terugkomdag. Op deze dag bespreken wij in groepsverband de ervaringen met het RealHealth pijnmanagementprogramma in de eigen omgeving, de gestelde doelen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen we onderdelen uit het programma herhalen.

Buiten deze terugkomdagen om kunt u altijd telefonisch of per mail contact opnemen met één van onze trainers.