Informatie voor partners

Als u een partner heeft met chronische rugklachten kan de impact op een relatie of gezin  groot zijn. Uw partner heeft binnen ons pijnmanagementprogramma geleerd om op een andere manier om te gaan met chronische  rugklachten. Binnen de training is aandacht besteed aan het tijdgestuurd opbouwen van het functioneren mét chronische rugpijn binnen mentale en fysieke belastbaarheidsgrenzen. RealHealth heeft alle informatie gebundeld in een document wat uw partner kan downloaden van deze site. Ons advies is om samen een plan van aanpak te maken en de consequenties daarvan te bespreken. Belangrijk is om daar blijvend over in gesprek te zijn.