Resultaten en Ervaringen

Er wordt doorlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan om de resultaten te monitoren en de kwaliteit van onze behandeling te waarborgen. Alle deelnemers aan het RealHealth programma vullen op vier momenten vragenlijsten in. Deze vragenlijsten meten het functioneren in het dagelijks leven, omgaan met pijn, kwaliteit van leven, pijnbeleving, bewegingsangst en stemming. De onderzoeksresultaten laten een verbetering van functioneren, een betere kwaliteit van leven, minder zorgconsumptie en een afname van pijnmedicatie-gebruik zien.

Uitkomsten

Beter functioneren & verbetering kwaliteit van leven
  • Het merendeel van de deelnemers geeft direct na het volgen van de tweeweekse behandeling aan beter te functioneren en een betere kwaliteit van leven te ervaren

  • De verbeteringen blijven behouden op de lange termijn in de eigen leefomgeving.
Minder zorgconsumptie

Twee jaar na het volgen van het programma bezoekt nog maar een kwart van de deelnemers de huisarts en een gering aantal raadpleegt een medisch specialist voor de chronische rugklachten.


Ondanks dat het RealHealth programma geen pijnvermindering nastreeft, blijkt dat de pijn wel anders wordt ervaren en de pijn minder op de voorgrond staat.


Afname pijnmedicatie-gebruik
  • De helft van de deelnemers slikt slechts incidenteel medicatie tegen de pijn na het volgen van het programma.

  • De meeste mensen zijn (weer) aan het werk.
Publicaties

In de RealHealth behandeling worden op verschillende momenten vragenlijsten bij onze deelnemers afgenomen. Deze informatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Artikel:Daily functioning and self-management in patients with chronic low back pain after an intensive cognitive behavioral program for pain management

Dagelijks functioneren en zelfmanagement bij patiënten met chronisch lage rugpijn na het volgen van een intensief cognitief gedragsmatig pijnmanagementprogramma.


Artikel:A short, intensive cognitive behavioral pain management program reduces health-care use in patients with chronic low back pain

Deelname aan een kort intensief cognitief gedragsmatig pijnmanagement programma vermindert zorgconsumptie bij patiënten met chronisch lage rugpijn.


Artikel:Predictive factors for successful clinical outcome 1 year after an intensive combined physical and psychological programme for chronic low back pain

Voorspellende factoren voor een succesvolle behandeluitkomst, een jaar na het volgen van een intensieve fysiek en psychologisch gecombineerde behandeling voor chronisch lage rugpijn.


Poster:Positive results of a short pain management program for functioning and healthcare use in patients with chronic lower back pain

Positieve resultaten van een kort pijnmanagement programma met betrekking tot dagelijks functioneren en zorgconsumptie bij patiënten met chronisch lage rugpijn.


Poster:Patients with longstanding back pain improve on cognitive behavioral variables after a short, intensive pain management program

Patiënten met langdurige lage rugklachten verbeteren op cognitief gedragsmatige variabelen na het volgen van een kort, intensief pijnmanagementprogramma.


Artikel:Long-term results of an intensive cognitive behavioral pain management program for patients with chronic low back pain: a concise report of an extended cohort with a minimum of 5-year follow-up

Lange termijn resultaten van een intensief cognitief gedragsmatig pijnmanagement programma voor patiënten met chronisch lage rugpijn: een beknopt verslag van een onderzoeksgroep minimaal 5 jaar na het volgen van het programma.


Artikel:Non-surgical treatment for adult spinal deformity: results of an intensive combined physical and psychological programme for patients with adult spinal deformity and chronic low back pain — a treatment-based cohort study

Niet-operatieve behandeling voor patiënten met een deformiteit van de wervelkolom (een scoliose): resultaten van een intensieve, fysieke en psychologische behandeling voor patiënten met een deformiteit van de wervelkolom en chronisch lage rugpijn – een op behandeling gebaseerd cohort onderzoek.


Ervaringen

RealHealth bestaat in Nederland sinds 2006. Ervaringen van deelnemers over ons programma zijn te vinden op Zorgkaart Nederland. Hieronder een aantal ervaringen van de deelnemers van RealHealth.


9,8

" Ik ben heel erg blij met de behandeling die Real Health geboden heeft. Het heeft mij meer bewust gemaakt van mijn lichaam en waarden. De combinatie tussen de behandelaren van Real Health en de arts van de Sint Maartenskliniek was ook top. Het vertragen, de inzichten in chronische pijn en je eigen handelen zijn zo waardevol. Ik ben opgelucht en blij en heb super veel vertrouwen in de toekomst. Ik ben de behandelaren van Real Health dan ook heel dankbaar, wat een prachtig, goed en sterk programma is dit."

22 juni 2021

8,2

"Zeer positief ervaren het was intensief maar ik heb er iets van opgestoken wat voor mij belangrijk is. Hele prettige ervaring met zeer deskundige mensen."

4 juni 2021

9,8

"Het programma voldeed aan mijn verwachtingen en ik heb er zeker ook meer uit kunnen halen dan ik in eerste instantie verwachtte. De theorie en praktijk zijn zeker toe te passen in het dagelijks leven om zo de pijn niet constant aandacht te geven en grenzen te bewaken om niet of minder pijngestuurd te leven."

12 juni 2021

9,0

"Er wordt gestart een goede intake plaats waarin uitleg wordt gegeven over het programma van Real Health. Tijdens het pijnmanagement programma is begeleiding uitstekend. Er wordt persoonsgebonden aandacht besteed zonder daarbij het doel van het programma en de groep uit het oog te verliezen. De overdracht tussen de begeleiders is duidelijk merkbaar. Er is sprake van een professioneel team."

23 mei 2021

10,0

"Ik kan het niet anders verwoorden dan dat deze behandeling top is en ervoor zorgt dat er toch meer waarden voor mijn toekomst worden gecreëerd. Waarmee ik aan de slag kan om met mijn chronische pijn om te gaan."

20 mei 2021

10,0

"Al bij de intake wordt heel duidelijk gekeken naar je verwachtingen en of het programma iets voor jou is. Dat maakt dat ik me gehoord voelde en serieus genomen werd. De begeleiders zijn professioneel en kundig met een warm hart. Na twee weken revalideren heb ik hoop op een betere beheersing van mijn lichaam als ik pijn ervaar en het vertrouwen terug gekregen dat ik niet in alles beperkt hoef te zijn, maar de wereld voor me open ligt. De behandeling heeft mij tools gegeven om met de dagelijkse uitdagingen om te gaan waardoor ik weer meer ruimte ervaar om mijn leven op te pakken op een manier die niet alleen gestuurd wordt door pijn. Ik gun iedereen zo'n ervaring; mijn zelfvertrouwen heeft een grote boost gekregen. Chapeau voor de staf!"

21 juni 2021

Meer ervaringen bij Zorgkaart Nederland >