Resultaten en Ervaringen

Er wordt doorlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan om de resultaten te monitoren en de kwaliteit van onze behandeling te waarborgen. Alle deelnemers aan het RealHealth programma vullen op vier momenten vragenlijsten in. Deze vragenlijsten meten het functioneren in het dagelijks leven, omgaan met pijn, kwaliteit van leven, pijnbeleving, bewegingsangst en stemming. De onderzoeksresultaten laten een verbetering van functioneren, een betere kwaliteit van leven, minder zorgconsumptie en een afname van pijnmedicatie-gebruik zien.

Uitkomsten

Beter functioneren & verbetering kwaliteit van leven
  • Het merendeel van de deelnemers geeft direct na het volgen van de tweeweekse behandeling aan beter te functioneren en een betere kwaliteit van leven te ervaren

  • De verbeteringen blijven behouden op de lange termijn in de eigen leefomgeving.
Minder zorgconsumptie
  • Twee jaar na het volgen van het programma bezoekt nog maar een kwart van de deelnemers de huisarts en een enkeling raadpleegt nog maar een medisch specialist voor de chronische rugklachten.

  • Ondanks dat het RealHealth programma geen pijnvermindering nastreeft, blijkt dat de pijnbeleving wel afneemt.
Afname pijnmedicatie-gebruik
  • De helft van de deelnemers slikt slechts incidenteel medicatie tegen de pijn na het volgen van het programma.

  • De meeste mensen zijn (weer) aan het werk.
Publicaties

Inmiddels zijn deze onderzoeken vertaald in verschillende artikelen en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Artikel:Daily functioning and self-management in patients with chronic low back pain after an intensive cognitive behavioral program for pain management

De toelating voor deelname aan het RealHealth programma wordt in drie stappen beoordeeld.


Artikel:A short, intensive cognitive behavioral pain management program reduces health-care use in patients with chronic low back pain

De lange-termijn-resultaten van patiënten die het pijnmanagementprogramma hebben gevolgd gerelateerd aan de mate van zorgconsumptie.


Artikel:Predictive factors for successful clinical outcome 1 year after an intensive combined physical and psychological programme for chronic low back pain

Resultaten van een studie bij 524 patiënten die langdurige lage rugpijn hebben. We hebben die factoren bepaald die een succesvolle behandeluitkomst kunnen voorspellen, een jaar na het volgen van een intensief fysiek en psychologisch getint programma (RealHealth NL).


Poster:Positive results of a short pain management program for functioning and healthcare use in patients with chronic lower back pain

Positieve resultaten met een betrekking tot dagelijks functioneren en zorgconsumptie bij patiënten met chronische lage rugpijn die het pijnmanagementprogramma hebben gevolgd.


Poster:Patients with longstanding back pain improve on cognitive behavioral variables after a short, intensive pain management program

Patiënten met langdurige lage rugklachten verbeteren op cognitief gedragsmatige variabelen nadat ze het korte intensieve pijnmanagementprogramma hebben gevolgd.


Artikel:Long-term results of an intensive cognitive behavioral pain management program for patients with chronic low back pain: a concise report of an extended cohort with a minimum of 5-year follow-up

277 geselecteerde en gemotiveerde patiënten met chronische rugpijnklachten laten snel verbetering zien na het volgen van het RealHealth programma. Verbetering is te zien in dagelijks functioneren, pijnintensiteit en kwaliteit van leven. Het onderzoek laat zien dat de positieve resultaten die binnen het eerste jaar zijn behaald, blijven bestaan na 6,5 jaar.


Ervaringen

Inmiddels bestaat RealHealth al meer dan 12 jaar. Ervaringen van deelnemers over ons programma zijn te vinden op Zorgkaart Nederland. Hieronder een aantal ervaringen van de deelnemers van RealHealth.


"Open, eerlijk, stimulerend en reëel pijnprogramma; ben blij en dankbaar dat ik het heb mogen volgen!"

19 juli 2019

"Zeer professionele mensen veel aandacht en een goed programma zeer aangeraden"

24 juni 2019

"Ik heb 2 intensieve weken achter de rug. Het heeft me goed gedaan en nu verder thuis in de praktijk brengen. Ben heel blij dat ik dit gedaan heb."

17 juni 2019

"Ik heb het hele programma als zeer prettig ervaren, deskundigheid op en top!"

11 juni 2019

"Zeer deskundige, eerlijke artsen en medewerkers. Korte en soms zelfs geen wachtlijsten. Er is helaas voor mijn aandoening geen oplossing, maar mede door het RealHealth programma ermee leren omgaan. Echt super tevreden."

15 mei 2019

Meer ervaringen bij Zorgkaart Nederland >