Resultaten

Meten

Alle deelnemers aan het RealHealth pijnmanagmentprogramma vullen op vier momenten vragenlijsten in. Deze vragenlijsten meten het functioneren in het dagelijks leven, omgaan met pijn, kwaliteit van leven, pijnbeleving, bewegingsangst en stemming. Inmiddels zijn drie wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de resultaten van het RealHealth pijnmanagementprogramma en in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

Uitkomsten

Uit deze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het merendeel van de deelnemers direct na het volgen van de tweeweekse training aangeeft beter te functioneren en een betere kwaliteit van leven te ervaren. Deze verbeteringen blijven ook behouden op de lange termijn in de eigen leefomgeving. Ondanks dat het RealHealth pijnmanagementprogramma geen pijnvermindering nastreeft, blijkt dat de pijnbeleving wel afneemt. Ook dit blijft op lange termijn behouden.

Verder blijkt ook uit deze onderzoeken dat twee jaar na het volgen van het intensieve pijnmanagement programma nog maar een kwart van de deelnemers de huisarts voor chronische rugklachten bezoekt en bijna niemand meer een medisch specialist raadpleegt. Bovendien geeft de helft van de deelnemers aan slechts incidenteel medicatie tegen de pijn te slikken. Ook zijn de meeste mensen (weer) aan het werk.

Huidig onderzoek

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de vraag of de bovengenoemde resultaten ook na vijf jaar blijven bestaan. Wanneer deze resultaten voorhanden zijn zullen we deze publiceren op deze site.