Wetenschappelijk onderzoek

Naar de resultaten van het RealHealth pijnmanagementprogramma zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Inmiddels zijn er drie artikelen over de uitkomsten gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Deze artikelen en bijhorende posterpresentaties worden hieronder gepresenteerd:

Artikel: Daily functioning and self-management in patients with chronic low back pain after an intensive cognitive behavioral program for pain management (Download PDF)

Werkzaamheid van het pijnmanagementprogramma na 1 jaar.

 

Artikel: A short, intensive cognitive behavioral pain management program

reduces health-care use in patients with chronic low back pain (Download PDF)

De lange termijn resultaten van patiënten die het pijnmanagementprogramma hebben gevolgd gerelateerd aan de mate van zorgconsumptie.

 

Artikel: Predictive factors for successful clinical outcome 1 year after an intensive combined physical and psychological programme for chronic low back pain (Download PDF)

Resultaten van een studie bij 524 patiënten die langdurige lage rugpijn hebben. We hebben die factoren bepaald die een succesvolle behandeluitkomst kunnen voorspellen, een jaar na het volgen van een intensief fysiek en psychologisch getint programma (RealHealth NL).

 

Poster: Positive results of a short pain management program for functioning and healthcare use in patients with chronic low back pain (Download PDF)

Positieve resultaten met betrekking tot dagelijks functioneren en zorgconsumptie bij patiënten met chronische lage rugpijn die het pijnmanagementprogramma hebben gevolgd.

 

Poster: Patients with longstanding back pain improve on cognitive behavioral variables after a short, intensive pain management program (Download PDF)

Patiënten met langdurige lage rugklachten verbeteren op cognitief gedragsmatige variabelen nadat ze het korte intensieve pijnmanagementprogramma hebben gevolgd.