Rugpijn

Pijn is een onmisbaar natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. De pijn waarschuwt voor (mogelijk) gevaar. Dit is nuttige informatie om blessures of schade aan het lichaam te voorkomen. Dit is echter het geval wanneer men spreekt over acute pijn Als het over chronische pijn gaat, is het probleem ingewikkelder. De relatie tussen pijn en schade is niet meer zo duidelijk. Chronische rugpijn kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. De behandeling bij RealHealth richt zich op het verminderen van deze negatieve gevolgen.

Rugpijn is voor veel mensen een probleem. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgt 80% van de wereldbevolking wel eens te maken met rugpijn in hun leven. Meestal gaat dit weer over, maar pijn kan ook langdurig aanwezig blijven.

In eerste instantie zal er bij aanhoudende klachten gekeken worden of er een lichamelijke oorzaak is voor de pijnklachten. Als de pijn langer dan drie tot zes maanden aanwezig is spreken we van chronische pijn. Bij chronische pijn kan niet altijd een medische verklaring gevonden worden. Soms is de pijn (deels) medisch te verklaren, maar schatten de medisch specialisten in dat een operatie of pijnbehandeling niet helpend is. In beide gevallen kan de chronische pijn grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven.

Bij chronische pijn gaat het niet om lichaamsweefsel dat moet herstellen. Er is iets anders aan de hand: een verstoorde balans in het pijnsysteem.

De werking van het pijnsysteem zit ingewikkeld in elkaar. Pijn hoeft niet te betekenen dat er daadwerkelijk ook iets kapot is in het lichaam. Chronische pijn is daarom ook niet direct te bestrijden. De klachten kunnen helaas wel grote (negatieve) gevolgen hebben voor het dagelijks leven. De behandeling bij RealHealth richt zich daarom niet op het rechtstreeks beïnvloeden van de rugpijn. De behandeling gaat wel over het verminderen van de negatieve gevolgen van de rugpijn.

Bron: Zorgstandaard Chronische pijn – versie 28-03-2017