RealHealth

RealHealth is een pijnmanagementprogramma voor mensen met chronische rugpijn. Het programma is in Groot-Brittannië ontwikkeld door een orthopedisch chirurg en een anesthesioloog/pijnspecialist. Het wordt sinds 2006 aangeboden door de Sint Maartenskliniek. De Sint Maartenskliniek is een expertisecentrum en onderhoudt internationale contacten, onder andere met RealHealth UK. Uit deze contacten is verdere samenwerking ontstaan en RealHealth NL opgericht.

De behandeling bij RealHealth heeft als doel: fysiek en mentaal beter functioneren met chronische rugpijn. In de behandeling leert u wat helpend is bij het verminderen van de negatieve gevolgen van chronische rugpijn. Wij richten ons daarbij niet op pijnvermindering, maar op het verbeteren van functioneren. Dit alles met als doel dat de pijn minder leidend is in uw dagelijks leven.

Tijdlijn van de behandeling

< Behandelduur Intake 2 wekenbehandeling FU1 FU2 IntakeVoorafgaand aan het intakegesprek vult utwee vragenlijsten in. Het intakegesprekbestaat uit twee delen: het eerste deel isbij de GZ-psycholoog en het tweede deel bij de fysiotherapeut of psychomotorisch therapeut. Samen met u kijken we of hetRealHealth programma passend is. 2 weken behandelingDe interne behandeling duurt twee keervijf dagen in aangesloten weken. De behandeling vindt in zijn geheel plaats ineen groep en richt zich op verbeteren van functioneren met de chronische rugpijn.U verblijft in het nabijgelegen hotel. Terugkomdag 1Ongeveer een maand na de startvan de groepsbehandeling vindt de eerste terugkomdag (FU1) plaats. Samen met de groep en twee behandelaars deelt u deeerste ervaringen van het toepassen van het geleerde. Wij denken mee, herhalen informatie en beantwoorden vragen. Terugkomdag 2Ongeveer een jaar na de start van de groepsbehandeling vindt de tweede terugkomdag (FU2) plaats. Met de groep en twee behandelaars kijken we terugop het afgelopen jaar, worden ervaringenuitgewisseld en sluiten we het traject af.
Intakegesprek
Verwijzing

De verwijzing naar het RealHealth programma loopt via de afdeling orthopedie van de Sint Maartenskliniek. Door middel van onderzoek beoordeelt de arts van de Sint Maartenskliniek of er geschikte medische behandelopties zijn voor uw rugklachten Als dit niet het geval is kan er een verwijzing naar RealHealth volgen.


Bij een verwijzing naar RealHealth neemt ons secretariaat contact met u op. Zij geven u de benodigde informatie en mailen u twee vragenlijsten. Wanneer u deze volledig heeft ingevuld kan een intakegesprek worden ingepland.


Intake RealHealth

De intake bestaat uit twee aansluitende gesprekken. Het eerste gesprek met één van onze GZ-psychologen duurt ongeveer 30 minuten, het tweede gesprek met de fysiotherapeut of de psychomotorisch therapeut zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Bij dit tweede gesprek mag uw partner of andere naaste aanwezig zijn.


Het doel van de intake is om samen met u een inschatting te maken of de behandeling bij RealHealth voor u het meest passend is. Wij kijken hierbij naar de gevolgen van de chronische rugpijn en hoe u gewend bent met de pijn om te gaan. We bespreken de invloed van uw rugpijn op uw functioneren: gezin, hobby, werk, sport, huishouden en sociale contacten. Verder wordt onderzocht of er andere belangrijke aspecten zijn die het functioneren beïnvloeden. Wij bekijken daarnaast zorgvuldig of onze intensieve vorm van de revalidatie aansluit. Uiteraard geven wij u informatie over onze behandeling en kunt u vragen stellen.

Enkele dagen na de intake wordt u gebeld om de uitkomst van het intakegesprek te bespreken. Als zowel u als wij denken dat ons programma passend is voor u, wordt u gebeld door ons secretariaat. In overleg met u wordt dan gepland wanneer u gaat deelnemen.


Wanneer wij denken dat RealHealth niet de best passende behandeling voor u is, zullen wij deze beslissing motiveren. Indien gewenst denken wij in dat geval mee welke behandeling in uw woonomgeving beter aansluit. Uw huisarts en verwijzend orthopeed worden daarvan op de hoogte gebracht.

Behandeling

Gedurende de behandeling komen verschillende onderdelen aan bod en krijgt u veel informatie. Zie de afbeelding hierboven.


De behandeling start met twee aaneengesloten weken van maandag tot en met vrijdag. Overdag volgt u de behandeling en in de avond verblijft u in het nabijgelegen Landgoed Hotel Holthurnsche Hof.


De behandeling bij RealHealth zet in op zowel fysiek als mentaal beter functioneren met chronische rugpijn. In de behandeling leert u wat u kan helpen bij het beïnvloeden van de negatieve gevolgen van chronische rugpijn. Wij richten ons daarbij niet op pijnvermindering, maar op het verbeteren van functioneren. Dit alles met als doel dat de pijn minder leidend is in uw dagelijks leven.


De gehele behandeling vindt plaats in een groep, alle deelnemers hebben chronische rugpijn en zijn verwezen door een orthopeed van de Sint Maartenskliniek.


Gedurende de behandeling komen verschillende onderdelen aan bod en krijgt u veel informatie.


Ná de twee weken behandeling bepaalt u zelf welke onderdelen helpend voor u zijn en welke u wilt gaan toepassen. Wij maken gebruiken van principes uit de Acceptance and Commitment Therapy (een vorm van Cognitieve Gedragstherapie). Uitgangspunten van Graded Activity gebruiken wij bij het opbouwen van de belastbaarheid.

Eén maand en één jaar na het volgen van de twee weken behandeling volgt er een terugkomdag. Op deze dagen bespreken we in groepsverband uw ervaringen met het RealHealth programma in uw dagelijks leven. We kijken samen met u hoe het lukt om de gestelde doelen in uw eigen omgeving te realiseren. Uiteraard is er ruimte voor vragen en uw eigen inbreng.

Buiten deze terugkomdagen om kunt u voor overleg altijd telefonisch of per mail contact opnemen met één van onze behandelaren.

Klik hier om kennis te maken met ons team.