RealHealth

RealHealth is een pijnmanagementprogramma voor mensen met chronische rugpijn. Het programma is in Groot-Britannië ontwikkeld door een orthopedisch chirurg en een anesthesioloog/pijnspecialist en wordt sinds 2006 aangeboden door de Sint Maartenskliniek. Door de internationale contacten die de Sint Maartenskliniek als Centre of Excellence onderhoudt is dit samenwerkingsverband met RealHealth UK tot stand gebracht.

De behandeling bij RealHealth zet in op zowel fysiek als mentaal beter functioneren met chronische rugpijn. In de behandeling leert u wat u kan helpen bij het beïnvloeden van de negatieve gevolgen van chronische rugpijn. Wij richten ons daarbij niet op pijnvermindering, maar op het verbeteren van functioneren. Dit alles met als doel dat de pijn minder leidend is in uw dagelijks leven.

Tijdlijn van de behandeling

< Behandelduur Intake 2 wekenbehandeling FU1 FU2 IntakeVoorafgaand aan het intakegesprekvult u twee vragenlijsten in. Het intake-gesprek bestaat uit twee delen: het eerstedeel is bij de psycholoog en het tweede deel bij de fysiotherapeut of psychomotorisch therapeut. Samen met u kijken we of hetRealHealthprogramma passend is. 2 weken behandelingDe interne behandeling duurt twee keervijf dagen in aangesloten weken. De behandeling vindt in zijn geheel plaats ineen groep en richt zich op verbeteren van functioneren met de chronische rugpijn.U verblijft in het nabijgelegen hotel. Follow-up 1Ongeveer een maand na de startvan de groepsbehandeling vindt de eerste terugkomdag (FU1) plaats. Samen met de groep en twee behandelaars deelt u deeerste ervaringen van het toepassen van het geleerde. Wij denken mee, herhalen informatie en beantwoorden vragen. Follow-up 2Ongeveer een jaar na de start van de groepsbehandeling vindt de tweede terugkomdag (FU2) plaats. Met de groep en twee behandelaars kijken we terugop het afgelopen jaar, worden ervaringenuitgewisseld en sluiten we het traject af.
Intakegesprek
Verwijzing

De verwijzing naar het RealHealthprogramma loopt via de afdeling orthopedie van de Sint Maartenskliniek. Door middel van onderzoek beoordeelt de arts van de Sint Maartenskliniek of er geschikte medische behandelopties zijn voor uw rugklachten. Wanneer dit niet het geval is kan er een verwijzing naar RealHealth volgen.


Bij een verwijzing naar RealHealth neemt ons secretariaat contact met u op. Zij geven u de benodigde informatie en mailen u twee vragenlijsten. Wanneer u deze volledig heeft ingevuld kan een intakegesprek worden ingepland.


Intake RealHealth

De intake bestaat uit twee aansluitende gesprekken. Het eerste gesprek met één van onze psychologen duurt ongeveer 30 minuten, het tweede gesprek met de fysiotherapeut of de psychomotorisch therapeut zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Bij dit tweede gesprek mag uw partner of andere naaste aanwezig zijn.


Het doel van de intake is om samen met u een inschatting te maken of de behandeling bij RealHealth voor u het meest passend is. Wij kijken hierbij naar de gevolgen van de chronische rugpijn en hoe u gewend bent met de pijn om te gaan. We bespreken de invloed van uw rugpijn op uw functioneren: gezin, hobby, werk, sport, huishouden en sociale contacten. Verder wordt onderzocht of er andere belangrijke aspecten zijn die het functioneren beïnvloeden zoals werk, stemming, andere lichamelijke klachten en uw thuissituatie. Daarnaast geven wij u informatie over de inhoud van de behandeling en kunt u vragen stellen.

Enkele dagen na de intake wordt u gebeld om de uitkomst van het intakegesprek te bespreken. Als zowel u, als wij de inschatting maken dat ons programma passend is wordt u door ons secretariaat benaderd en wordt in overleg met u gepland wanneer u gaat deelnemen. Wanneer wij de inschatting maken dat RealHealth niet de best passende behandeling voor u is, zullen wij deze beslissing motiveren. Indien gewenst denken wij in dat geval mee welke behandeling in uw woonomgeving beter aansluit. Uw huisarts en verwijzend orthopeed worden daarvan op de hoogte gebracht.

Behandeling

Gedurende de behandeling komen verschillende onderdelen aan bod en krijgt u veel informatie. Zie de afbeelding hierboven.


De behandeling start met twee aaneengesloten weken van maandag tot en met vrijdag. Overdag volgt u de behandeling en in de avond verblijft u in het nabijgelegen Landgoed Hotel Holthurnsche Hof.


De behandeling bij RealHealth zet in op zowel fysiek als mentaal beter functioneren met chronische rugpijn. In de behandeling leert u wat u kan helpen bij het beïnvloeden van de negatieve gevolgen van chronische rugpijn. Wij richten ons daarbij niet op pijnvermindering, maar op het verbeteren van functioneren. Dit alles met als doel dat de pijn minder leidend is in uw dagelijks leven.


De gehele behandeling vindt plaats in een groep, alle deelnemers hebben chronische rugpijn en zijn verwezen door een orthopeed van de Sint Maartenskliniek.


Gedurende de behandeling komen verschillende onderdelen aan bod en krijgt u veel informatie.


U kiest uiteindelijk de onderdelen uit de behandeling die u helpen om uw functioneren te verbeteren. Wij maken gebruik van principes uit de Acceptance and Commitment Therapy (een vorm van Cognitieve Gedragstherapie) en we kijken middels Graded Activity naar het opbouwen van de belastbaarheid.

Eén maand en één jaar na het volgen van de twee weken behandeling volgt er een terugkomdag. Op deze dag bespreken wij in groepsverband de ervaringen met het RealHealthprogramma in de eigen omgeving, de gestelde doelen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen we onderdelen uit het programma herhalen.

Buiten deze terugkomdagen om kunt u voor overleg altijd telefonisch of per mail contact opnemen met één van onze behandelaren.

Klik hier om kennis te maken met ons team.