Informatie voor verwijzers

Toelatingscriteria

De toelating voor de deelname aan het RealHealth programma wordt in drie stappen beoordeeld.


Inclusiecriteria

 • Er is sprake van chronische (lage) rugpijnklachten
 • De rug is medisch gezien volledig belastbaar
 • Volwassenen (18+) die vanwege de rugklachten vastlopen in het dagelijks functioneren
 • Goed begrip en beheersing van de Nederlandse taal

  Exclusiecriteria
 • Medische diagnostiek niet afgerond
 • Actuele verslavingsproblematiek
 • Op de voorgrond aanwezige psychiatrische problematiek
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Vanwege de corona-uitbraak laten we mensen die een hoger risico hebben op een ernstig verloop van het virus voorlopig niet toe:

 1. mensen van 70 jaar en ouder;
 2. volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van onderliggende aandoeningen:
  • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
  • chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
  • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 -getal < 200/mm3;
  • ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
  • morbide obesitas (BMI Body Mass Index > 40).

Voorafgaand aan de intake wordt de deelnemer medisch beoordeeld door een wervelkolomchirurg van de Sint Maartenskliniek. Deze kijkt naar mogelijke behandelopties en de belastbaarheid van de rug. Wanneer de medisch specialist inschat dat een operatie of een andere behandeling weinig tot geen positief resultaat oplevert kan er een verwijzing naar RealHealth volgen.

Wanneer een wervelkolomchirurg van de Sint Maartenskliniek heeft verwezen, wordt de potentiële deelnemer gezien voor een intakegesprek bij RealHealth in Berg en Dal. In twee aaneengesloten gesprekken met achtereenvolgens een psycholoog en een fysiotherapeut of psychomotorisch therapeut, wordt bekeken of RealHealth een passende behandeling kan bieden. Wanneer wij inschatten dat RealHealth niet passend is, denken wij indien gewenst mee over een alternatieve behandeloptie en koppelen we dit terug aan de huisarts.

Zorgdomein

Huisartsen kunnen verwijzen via Zorgdomein:

 • Orthopedie > Gewrichtenaandoeningen > Lage Rug Sacrum > Sint Maartenskliniek – RealHealth chronische rugklachten
 • Revalidatiegeneeskunde > Bewegingsapparaat > Overige zorgvragen Bewegingsapparaat > Sint Maartenskliniek > RealHealth chronische rugklachten

Wanneer er via Zorgdomein wordt verwezen zal er een speciale route via de afdeling orthopedie van de Sint Maartenskliniek gestart worden richting RealHealth.